Tato aplikace slouží k tomu abyste plnili přání která Vaši blízcí doopravdy mají a ne tak, která si myslíte že mají.

Každý uživatel má seznam kontaktů (e-maily) na své známé, z nichž pak vybírá dárce a obdarované.
Každý uživatel může mít libovolný počet přání.
Každé přání má jednoho (osobní přání) či více (sdílené přání) obdarovaných a libovolný počet (ideálně větší než 0) potenciálních dárců.
Každý uživatel vidí svoje osobní přání, sdílená přání, kde figuruje jako obdarovaný a přání ostatních uživatelů, u kterých je uveden jako potenciální dárce. Můžete tedy mít velmi soukromá přání jen pro vybrané dárce i davová přání ke splnění od kohokoliv.
Pokud se jako potenciální dárce rozhodne přání splnit, může si ho zarezervovat jen pro sebe, nebo vyzvat ostatní dárce ke spoluúčasti. Pokud přání splní označí je jako splněné.
Žádný z obdarovaných nevidí v jakém stavu to které přání je, proto ho může kdykoliv změnit, smazat nebo označit jako splněné.

Každá věta by měla začínat na "Každ...."!